Cysgliad
fill
fill
fill

Casgliad o eiriaduron Cymraeg<>Saesneg mewn fformat electronig hwylus

Cysgeir Mae Cysgeir, sef rhan o becyn Cysgliad, yn eiriadur defnyddiol a chynhwysfawr ar gyfer eich cyfrifiadur. Mae'n cynnwys geiriau cyffredinol yn ogystal â thermau arbenigol o'r geiriaduron terminoleg sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Canolfan Bedwyr dros y blynyddoedd.

Manteision Geiriadur Meddalwedd
Fel geiriadur meddalwedd, mae ganddo sawl mantais dros eiriaduron papur traddodiadol. Gyda Cysgliad, mae'n gyflym ac yn hawdd dod o hyd i air. Teipiwch y gair rydych chi'n chwilio amdano i mewn i'r blwch chwilio a bydd y geiriadur yn dechrau chwilio amdano cyn i chi orffen teipio. Os nad ydych chi'n siwr o'r sillafiad, gallwch deipio'r ychydig lythrennau cyntaf a defnyddio'r ffenestr chwilio ar y chwith i'w ganfod.

Cysgeir

Chwilio yn y naill iaith neu'r llall
Gallwch chwilio o'r Gymraeg i'r Saesneg neu o'r Saesneg i'r Gymraeg, ac mae newid o un iaith i'r llall yn hawdd - dim ond clicio ar un botwm sy'n rhaid. Gallwch hefyd newid iaith y rhyngwyneb o'r Gymraeg i'r Saesneg os ydych chi'n dymuno.

Nodweddion Arbennig

Dad-dreiglo
Mae gan y geiriadur nifer o nodweddion diddorol eraill nad ydynt i'w cael mewn geiriaduron traddodiadol, er enghraifft y gallu i ddad-dreiglo geiriau. Teipiwch gath i mewn a bydd yn ei adnabod fel ffurf ar cath ac yn mynd â chi i'r cofnod perthnasol.

Dad-redeg berfau ac arddodiaid

Yn yr un modd, mae Cysgeir hefyd yn dad-redeg berfau ac arddodiaid. Os teipiwch chi rhedodd bydd Cysgeir yn ei adnabod fel ffurf ar rhedeg ac yn mynd a chi i'r cofnod hwnnw.

Geiriadur Odlau
Yn ogystal â hynny, mae gan Cysgeir y gallu i weithredu fel geiriadur Cymraeg - teipiwch '*' cyn llythrennau'r odl ac fe gewch restr o'r holl eiriau sy'n gorffen gyda'r cyfuniad hwnnw o lythrennau.

Canfod termau
Un arall o fanteision Cysgeir yw ei fod yn dod o hyd i dermau aml-air neu ymadroddion sy'n cynnwys y gair chwilio; dim ond clicio ar y botwm glas sydd raid. Petaech chi'n chwilio am y gair 'pysgod' er enghraifft, byddai rhoi clic ar y botwm yn dangos yr holl dermau ac ymadroddion yn y geiriadur sy'n cynnwys y gair pysgod, er enghraifft gwerthwr pysgod (fishmonger) a pysgodyn sgyfeiniog (lungfish).

Geiriadur sy'n diweddaru ei hun
Nodwedd arall sy'n peri bod Cysgeir yn wahanol i eiriadur traddodiadol yw'r ffaith bod modd diweddaru'r geiriadur dros y we. Pan fydd Canolfan Bedwyr yn rhyddhau rhestr termau newydd, bydd modd i chi ei llwytho i lawr a'i ychwanegu at gynnwys geiriadur Cysgeir. Gallwch chi ddewis yn union pa rai o'r geiriaduron hyn sy'n cael eu dangos gan Cysgeir drwy eu ticio neu eu dad-dicio nhw yn y sgrin 'Newid Geiriaduron'.

Cliciwch yma i weld fideo'n dangos Cysgeir ar waith

Fy Nhrwydded
 
 
Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?
Datblygwyd gan yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr | | Y Datblygwyr

Prifysgol Bangor © 2015