Cysgliad
fill
fill
fill

Dewin Cysgliad

Mae'r Dewin Cysgliad yn eich helpu i wneud y canlynol:
  • Gosod Cysglaid am y tro cyntaf ar eich cyfrifiadur
  • Diweddaru fersiwn sydd arno yn barod
  • Cynnal cynnwys ieithyddol cyfredol
  • Datrys problemau cyffredin.

Gosod neu Ddiweddaru Cysgliad

Mae'r Dewin yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i wirio a oes gennych hawl i lwytho neu i ddiweddaru copi o Cysgliad ar eich cyfrifiadur.

Mae'r Dewin ar gyfer defnyddwyr fersiynau cartref a sefydliadol o Cysgliad.

Os nad oes trwydded Cysgliad eisoes gennych, ewch i'r dudalen Prynu Cysgiad er mwyn prynu trwydded a chofrestru eich cyfeiriad e-bost.

Os yw eich cyflogwr neu sefydliad addysg yn berchen ar drwyddedau sefydliad, yna mae modd i chi ddefnyddio'r Dewin i lwytho Cysgliad am ddim trwy'ch cyfeiriad ebost gwaith/sefydliad.

Cliciwch ar y botwm 'Rhedeg' isod i gychwyn y Dewin:Rhedeg


Diweddaru, Cynnal a Chadw

Mae'r Dewin hefyd yn eich helpu i gadw'r cynnwys ieithyddol yn gyfoes, gan gynnwys eich geiriaduron o fewn Cysgeir. Cliciwch ar y botwm 'Diweddaru Geiriaduron' o fewn y Dewin.

Datrys Problemau

Mae'r Dewin hefyd yn helpu datrys problemau cyffredin ynghylch defnyddio Cysgliad ar eich cyfrifiadur e.e. diflaniad bar offer Cysgliad o fewn Word.

Rhedwch y Dewin er mwyn iddo'ch cynorthwyo i ddatrys y broblem.
Fy Nhrwydded
 
 
Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?
Datblygwyd gan yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr | | Y Datblygwyr

Prifysgol Bangor © 2015