Cysgliad
fill
fill
fill

Sut mae cael gafael ar Cysgliad

Ar gyfer unigolion a defnyddwyr cartref:
Gellir archebu Cysgliad yn union gyrchol drwy ffonio (01248) 383293, neu e-bostio cysgliad@bangor.ac.uk.

Mae Cysgliad hefyd ar gael o siopau llyfrau Cymraeg da.


Ar gyfer y rhai sy'n dymuno gosod Cysgliad ar rwydwaith eu lle gwaith neu sefydliad:

Rhaid archebu Cysgliad yn uniongyrchol drwy ffonio (01248) 383293, neu e-bostio cysgliad@bangor.ac.uk.

Cynigir gostyngiadau po fwyaf o drwyddedau a brynir.

Fy Nhrwydded
 
 
Wedi anghofio eich manylion mewngofnodi?
Datblygwyd gan yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr | | Y Datblygwyr

Prifysgol Bangor © 2015